Home Aircraft manufacturers Countries Publications About & contact
 
 
 
SA330 Puma
 
Latest update: November 2020
 
Abbr.: Order and inventory status information: Abbr.: Order and inventory status information:
       
Order. No. of aircraft ordered. W/O No. of aircraft Written Off (crashed).
Opt. No. of aircraft options. WFU No. of aircraft Withdrawn From Use.
Opp. No. of possible aircraft sales. Sold No. of aircraft sold to another country.
Canc. No. of aircraft ordered cancelled. Oth. D. No. of aircraft bought from another country.
Del. No. of aircraft delivered. Act. No. of aircraft operational.
On Or. No. of aircraft to be delivered.    
       
 
Order and production overview - by country detailed
 
Country Aircraft Order. Opt. Opp. Canc. Del. On Or. W/O WFU Sold Oth.D. Act.
Algeria SA.330C 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Argentina Puma HC1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  SA330L 11 0 0 0 11 0 8 2 0 0 1
Brazil CH-33 (SA330L) 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0
Cameroon SA.330Ca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
  SA330C 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  SA330F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Chile SA330F 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
  SA330H 5 0 0 0 5 0 1 4 0 0 0
  SA330L 8 0 0 0 8 0 1 3 2 1 3
DRC SA330C 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ecuador SA330F 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0
  SA330L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ethiopia SA330L 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
France SA.330 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
  SA.330B 193 0 0 0 193 0 19 60 2 1 113
  SA.330J 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  SA.330L 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Gabon SA330C 4 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1
  SA330H 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1
  SA330L 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Guinea IAR.330L 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  SA.330B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Indonesia NSA330L 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2
  NSA330L-VIP 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  NSA330SM 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2
  SA330J 11 0 0 0 11 0 6 2 0 0 3
Iraq SA330 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
Ireland SA330J 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Kenya SA330H 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2
Kuwait SA330L 12 0 0 0 12 0 2 2 0 0 8
Lebanon SA330L 7 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0
Malawi SA330H 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
  SA330L 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Mexico SA330J 10 0 0 0 10 0 1 8 1 0 0
Morocco SA330F 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
  SA330L 20 0 0 0 20 0 2 0 0 0 18
Nigeria SA.330L 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  SA330H 14 0 0 0 14 0 0 11 3 0 0
Oman SA330J 4 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0
Pakistan IAR.330L 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  SA330F 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  SA330J 29 0 0 0 29 0 2 7 0 0 20
  SA330L 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2
Philippines SA330L 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Portugal SA.330C 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
  SA.330H 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  SA.330S1 10 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0
Romania IAR.330 Puma Naval 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
  IAR.330L 67 0 0 0 67 0 10 36 2 0 19
  IAR.330L SOCAT 25 0 0 0 25 0 3 2 0 0 20
  IAR.330M 17 0 0 0 17 0 1 0 0 0 16
Senegal SA330H 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
South Africa Puma HC2 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
  SA.330C 18 0 0 0 18 0 3 14 1 0 0
  SA.330Ca 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  SA.330H 39 0 0 0 39 0 5 19 15 0 0
  SA.330L 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
Spain SA.330C 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  SA.330J 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0
  SA.330L 3 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0
Togo SA.330L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  SA330G 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Tunisia SA330C 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
UAE IAR.330L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  SA330C 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 4
  SA330F 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 4
UK Puma HC1 28 0 0 0 28 0 14 15 0 1 0
  Puma HC2 20 0 0 0 20 0 1 2 0 4 21
Total   658 0 0 0 658 0 100 233 49 15 291