Home Aircraft manufacturers Countries Publications About & contact
 
 
 
Japan
 
Latest update: July 2022
 
Air Force
 
Wing Group Squadron Aircraft Base
Koku Kyunandan   Akita Kyunantai UH-60J, U-125A Akita
13 Hiko Kyoikudan   1 Hikotai T-4 Ashiya
13 Hiko Kyoikudan   2 Hikotai T-4 Ashiya
Koku Kyunandan   Ashiya Kyunantai UH-60J, U-125A Ashiya
2 Kokudan   201 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Chitose
2 Kokudan   203 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Chitose
Koku Kyunandan   Chitose Kyunantai UH-60J, U-125A Chitose
Tokubetsu Koku Yusodai   701 Hikotai B777-300ER Chitose
Seibu Koku Homentai   Shireibu Shien Hikotai T-4 Fukuoka / Kasuga
Koku Kyunandan   Kasuga Herikoputa Kuuyutai CH-47J Fukuoka / Kasuga
Koku Kaihatsu Jikken Shudan   Hiko Kaihatsu Jikken Dan F-2A/B, F-15J/DJ Gifu
Koku Kaihatsu Jikken Shudan   Hiko Kaihatsu Jikken Dan C-1/C-1FTB, (X)C-2, Gifu
Koku Kaihatsu Jikken Shudan   Hiko Kaihatsu Jikken Dan T-4, T-7 Gifu
1 Kokudan   31 Kyoiku Hikotai T-4 Hamamatsu
1 Kokudan   32 Kyoiku Hikotai T-4 Hamamatsu
1 Kokudan   41 Kyoiku Hikotai T-400 Hamamatsu
Hiko Kyoiku Kokutai   1 Jyutsuka Gakko F-2A/B, F-15J, T-4, T-7 Hamamatsu
Keikai Kokutai   602 Hikotai E-767 Hamamatsu
Koku Kyunandan   Hamamatsu Kyunantai UH-60J, U-125A Hamamatsu
12 Hiko Kyoikudan   1 Hikotai T-7 Hofu
12 Hiko Kyoikudan   2 Hikotai T-7 Hofu
7 Kokudan   3 Hikotai F-2A/B, T-4 Hyakuri
Koku Kyunandan   Hyakuri Kyunantai UH-60J, U-125A Hyakuri
2 Yuso Kokutai   402 Hikotai C-1, C-2. U-4 Iruma
Tokubetsu Koku Yusodai   Hiko Tenkentai U-125, U-680A Iruma
Chubu Koku Homentai   Shireibu Hikotai T-4, U-4 Iruma
Koku Senjyutsu Kyododan   Denshisen Shientai EC-1, YS-11EA Iruma
Koku Senjyutsu Kyododan   Denshi Hiko Sokuteitai RC-2, YS-11EB Iruma
Koku Kyunandan   Iruma Herikoputa Kuuyutai CH-47J Iruma
6 Kokudan   303 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Komatsu
6 Kokudan   306 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Komatsu
Koku Senjyutsu Kyododan   Hiko Kyodogun F-15J/DJ, T-4 Komatsu
Koku Kyunandan   Komatsu Kyunantai UH-60J, U-125A Komatsu
4 Kokudan   11 Hikotai (Blue Impulse) T-7 Matsushima
4 Kokudan   21 Hikotai F-2B, T-4 Matsushima
Koku Kyunandan   Matsushima Kyunantai UH-60J, U-125A Matsushima
3 Yuso Kokutai   403 Hikotai C-2 Miho
3 Yuso Kokutai   405 Hikotai KC-46A Miho
Hokubu Koku Homentai   Hokubu Shien Hikohan T-4 Misawa
3 Kokudan   301 Hikotai F-35A, T-4 Misawa
3 Kokudan   302 Hikotai F-35A, T-4 Misawa
Keikai Kokutai   601 Hikotai E-2C Misawa
Koku Kyunandan   Misawa Herikoputa Kuuyutai CH-47J Misawa
Teisatsu Kokutai   Unknown RQ-4B Misawa
1 Yuso Kokutai   401 Hikotai (K)C-130H Komaki (Nagoya)
1 Yuso Kokutai   404 Hikotai KC-767 Komaki (Nagoya)
Koku Kyunandan   Kyunan Kyoikutai UH-60J, U-125A Komaki (Nagoya)
9 Kokudan   Nansei Shien Hikohan T-4 Naha
9 Kokudan   204 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Naha
9 Kokudan   304 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Naha
Keikai Kokutai   603 Hikotai E-2C Naha
Koku Kyunandan   Naha Herikoputa Kuuyutai CH-47J Naha
    Naha Kyunantai UH-60J, U-125A Naha
Koku Kyunandan   Niigata Kyunantai UH-60J, U-125A Niigata
5 Kokudan   305 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Nyutabaru
Koku Kyunandan   Nyutabaru Kyunantai UH-60J, U-125A Nyutabaru
Hiko Kyoiku Kokutai   23 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Nyutabaru
8 Kokudan   6 Hikotai F-2A/B, T-4 Tsuiki
8 Kokudan   8 Hikotai F-2A/B, T-4 Tsuiki
11 Hiko Kyoikudan   1 Hikotai T-7 Shizuhama
11 Hiko Kyoikudan   2 Hikotai T-7 Shizuhama
         
 
Navy
 
Wing Group Squadron Aircraft Base
3 Kokutai   31 Hikotai P-1 Atsugi
3 Kokutai   32 Hikotai P-1 Atsugi
51 Kokutai   511 Hikotai P-1, UP-1, P-3C, UP-3C Atsugi
51 Kokutai   513 Hikotai SH-60J/K Atsugi
61 Kokutai     LC-90, C-130R Atsugi
2 Kokutai   21 Hikotai P-3C Hachinohe
2 Kokutai   22 Hikotai P-3C Hachinohe
71 Kokutai     US-2 Iwakuni
81 Kokutai   811 Hikotai EP-3, OP-3C Iwakuni
    812 Hikotai UP-3D, U-36A Iwakuni
111 Kokutai     MCH-101, CH-101 Iwakuni
21 Kokutai   Iwotou Koku Bunkentai UH-60J Iwoto
1 Kokutai   11 Hikotai P-1 Kanoya
1 Kokutai   12 Hikotai P-1 Kanoya
22 Kokutai   Kanoya Koku Bunkentai UH-60J Kanoya
Ozuki Kyoiku Kokugun   211 Kyoiku Kokutai TH-135 Kanoya
Ozuki Kyoiku Kokugun   212 Kyoiku Kokutai SH-60K Kanoya
24 Kokutai   241 Hikotai SH-60J Komatsushima
23 Kokutai   231 Hikotai SH-60K Maizuru
5 Kokutai   51 Hikotai P-3C Naha
5 Kokutai   52 Hikotai P-3C Naha
25 Kokutai   251 Hikotai SH-60K Ominato
22 Kokutai   221 Hikotai SH-60K Omura
22 Kokutai   222 Hikotai SH-60K Omura
22 Kokutai   223 Hikotai SH-60J Omura
Ozuki Kyoiku Kokugun   201 Kyoiku Kokutai T-5 Ozuki 
Shimofusa Kyoiku Kokugun   203 Kyoiku Kokutai P-3C Shimofusa
21 Kokutai   211 Hikotai SH-60K  Tateyama
21 Kokutai   212 Hikotai SH-60K  Tateyama
Tokushima Kyoiku Kokugun   202 Kyoiku Kokutai TC-90 Tokushima
         
 
Marines
 
 
 
Army
 
Component Group Squadron Aircraft Base
5 Taisensha Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Akeno
5 Taisensha Herikoputatai   1 Hikotai AH-1S Akeno
5 Taisensha Herikoputatai   2 Hikotai AH-1S Akeno
Chubu Homentai/10 Shidan   10 Hikotai UH-1J Akeno
Koku Gakko   Akeno Honko AH-1S, OH-1, UH-1J, UH-60JA, AH-64DJP, TH-480 Akeno
Koku Gakko   Kyoiku Shien Hikotai OH-1, UH-1J, CH-47J/JA, UH-60JA, AH-64DJP Akeno
Kaihatsu Jikkendan   Hiko Jikkentai OH-1 Akeno
2 Shidan   2 Hikotai UH-1J Asahikawa
2 Taisensha Herikoputātai   Honbuzukitai OH-1 Hachinohe
2 Taisensha Herikoputātai   1 Hikotai AH-1S Hachinohe
2 Taisensha Herikoputātai   2 Hikotai AH-1S Hachinohe
9 Shidan   9 Hikotai UH-1J Hachinohe
13 Ryodan   13 Hikotai UH-1J Hofu
  Koku Gakko Kasumigaura Kou AH-1S, OH-1, UH-1J, CH-47J/JA, UH-60JA, AH-64DJP Kasumigaura
Tohoku Homen Kokutai Tohoku Homen Kokutai Honbu Zukitai OH-1 Kasuminome
Tohoku Homen Kokutai Tohoku HomenHerikoputātai 1 Hikotai UH-1J Kasuminome
Tohoku Homen Kokutai Tohoku HomenHerikoputātai 2 Hikotai UH-1J Kasuminome
4 Taisensha Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Kisarazu
    1 Hikotai AH-1S Kisarazu
    2 Hikotai AH-1S Kisarazu
1 Herikoputadan   102 Hikotai UH-60JA Kisarazu
1 Herikoputadan   Tokubetsu Yuso Herikoputatai EC.225LP Kisarazu
1 Herikoputadan   Renraku Teisatsu Hikotai LR-2 Kisarazu
1 Yuso Herikoputagun   103 Hikotai CH-47JA Kisarazu
1 Yuso Herikoputagun   104 Hikotai CH-47JA Kisarazu
1 Yuso Herikoputagun   105 Hikotai CH-47JA Kisarazu
1 Yuso Herikoputagun   106 Hikotai CH-47JA Kisarazu
Yuso Kokutai   107 Hikotai V-22 Kisarazu
Yuso Kokutai   108 Hikotai V-22 Kisarazu
Seibu Homen Kokutai   Honbu Zukitai LR-2 Kumamoto / Takayubaru
Seibu Homen Herikoputatai   3 Hikotai CH-47JA Kumamoto / Takayubaru
8 Shidan   8 Hikotai UH-60JA Kumamoto / Takayubaru
Yuso Kokutai   109 Hikotai CH-47JA Kumamoto / Takayubaru
Seibu Homen Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Metabaru
Seibu Homen Herikoputatai   1 Hikotai UH-60JA Metabaru
Seibu Homen Herikoputatai   2 Hikotai UH-1J Metabaru
1 Sentō Herikoputātai   Honbu Zukitai OH-1 Metabaru
1 Sentō Herikoputātai   1 Hikotai AH-64DJP Metabaru
1 Sentō Herikoputātai   2 Hikotai AH-64DJP Metabaru
4 Shidan   4 Hikotai UH-1J Metabaru
Chubu Homen Herikoputatai   3 Hikotai CH-47J Miho
15 Ryodan   15 Herikoputatai LR-2, CH-47JA, UH-60JA Naha
Chubu Homen Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Osaka/Yao
Chubu Homen Herikoputatai   1 Hikotai UH-1J Osaka/Yao
Chubu Homen Herikoputatai   2 Hikotai UH-1J Osaka/Yao
3 Shidan   3 Hikotai UH-1J Osaka/Yao
Hokubu Homen Kokutai   Honbu Zukitai LR-2 Sapporo/Okadama
Hokubu Homen Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Sapporo/Okadama
Hokubu Homen Herikoputatai   1 Hikotai UH-1J Sapporo/Okadama
Hokubu Homen Herikoputatai   2 Hikotai UH-1J Sapporo/Okadama
7 Shidan   7 Hikotai UH-1J Sapporo/Okadama
11 Ryodan   11 Hikotai UH-1J Sapporo/Okadama
12 Herikoputatai   2 Hikotai CH-47J, CH-47JA Soumagahara
Tobu Homen Herikoputātai   Honbu Zukitai OH-1 Tachikawa
Tobu Homen Herikoputātai   1 Hikotai UH-1J Tachikawa
Tobu Homen Herikoputātai   2 Hikotai UH-1J Tachikawa
1 Shidan   1 Hikotai UH-1J Tachikawa
1 Taisensha Herikoputatai   Honbuzukitai OH-1 Tokachi
1 Taisensha Herikoputatai   1 Hikotai AH-1S Tokachi
1 Taisensha Herikoputatai   2 Hikotai AH-1S Tokachi
5 Ryodan   5 Hikotai UH-1J Tokachi
14 Ryodan   14 Hikotai UH-1J Tokushima
12 Herikoputatai   1 Hikotai UH-60JA Utsunomiya
Koku Gakko   Utsunomiya Kou UH-1J, TH-480, LR-2 Utsunomiya
6 Shidan   6 Hikotai UH-1J Yamagata
         
 
Coast Guard